P-piller är det vanligaste preventivmedlet, men det passar kanske inte för alla

Vi hjälper dig med p-piller

Våra läkare hjälper dig inom 30 minuter.

Vad är det för skillnad mellan olika p-piller?

Det finns många olika sorters p-piller, men den största skillnaden är att vissa innehåller bara en typ av hormon, gestagen, de kallas för mini-piller eller mellanpiller, sen finns det kombinerade p-piller som innehåller en kombination av gestagen och östrogen.

Hur ska jag veta vilket p-piller jag ska ha

Det är väldigt individuellt vilket p-piller som passar olika personer. En sort som funkar för en person kanske inte alls passar för en annan. Ibland kan det till och med vara så att en p-pillersort är direkt olämpligt för dig. Det är därför viktigt att ha en rådgivning med barnmorska, gynekolog, eller en allmänläkare som är kunnig inom området, innan man bestämmer vilket preventivmedel man ska ha.

Finns det andra preventivmedel än p-piller?

Det finns många olika preventivmedel, och olika metoder skyddar olika bra mot graviditet. Högst säkerhet mot graviditet har man med så kallade långtidsverkande preventivmedel som hormonspiral och p-stav som ger ett mycket gott skydd under flera år, men även p-piller ger en mycket hög säkerhet om man kommer ihåg att ta dem som man ska. Har du svårt att komma ihåg att ta dina p-piller skulle jag rekommendera att du kontaktar en barnmorska och byter till något som du inte behöver ta dagligen, det finns flera alternativ här, även om man inte vill ha en spiral eller p-stav.

Hur kan jag veta vilket preventivmedel som passar just mig

När man skaffar ett nytt preventivmedel ska man ha en ordentlig rådgivning för att komma fram till vad som är lämpligt för just dig, ofta har man ett samtal med en barnmorska på ungdomsmottagningen eller mödravården. Du får berätta lite om din livssituation, hur viktigt det är att inte bli gravid och man går igenom din allmänna hälsa. Beroende på vilket preventivmedel som sen är aktuellt kontrolleras även ditt blodtryck och du får uppge din vikt om det behövs.

Varför är det viktigt att kontrollera sitt blodtryck?

Om man har ett preventivmedel som innehåller östrogen är det viktigt att kontrollera sitt blodtryck men jämna mellanrum. Det beror på att könshormonet östrogen i sällsynta fall kan göra att ditt blodtryck stiger. Om blodtrycket höjs ökar risken för blodproppar, även om det är ovanligt, och den risken är störst under de första 6 månaderna efter påbörjad behandling. Därför behöver ditt blodtryck mätas innan du börjar ta ditt preventivmedel, för att sen följas upp efter 3 till 6 månader. Om allt ser bra ut då behöver du bara kontrollera ditt blodtryck varje eller vartannat år, i samband med receptförnyelse.

Kan preventivmedel göra att jag får svårt att bli gravid?

Nej, det gör det inte. Mensen kommer oftast tillbaka snabbt efter att du slutat med ditt preventivmedel. Det är dessutom så att du kan bli gravid direkt, även om du inte haft någon menstruation. Beroenden på vilket preventivmedel du haft kan det variera hur snabbt din mens sedan blir regelbunden, men vanligtvis blir den det efter en till två månader. P-spruta, som är relativt ovanligt i Sverige, är det enda preventivmedel där det tar längst tid att få tillbaka sin mens, där det kan ta upp till ett år att återfå en normal menscykel.

Maria Björnesjö, leg barnmorska

ppiller

Vi hjälper dig med p-piller

Våra läkare hjälper dig inom 30 minuter.