Om oss på kollarna.se

Vård för enskilda diagnoser på nätet – en bra idé

Det är inte all kontakt med läkare som fungerar på nätet, 15 procent ungefär. Det är de diagnoser inte kräver fysisk undersökning av läkare eller annan sjukvårdspersonal som gör sig allra bäst digitalt. Och det är de är diagnoserna som som vi fokuserar på - för en så smart vård för dig och samhället. Vården vi ger är dessutom för diagnoser som patienten själv misstänker sig ha eller har erfarenhet av sedan innan. På så sätt får du som patient en större frihet att söka den vård du tror du behöver. Vi kan med en innovativ process direkt avgöra om du kan få vård av oss, utan kostnad för vare sig dig eller regionen du tillhör.

​​Smart vård för framtiden!

Med dina svar på några medicinska frågor om din hälsa gör vi en bedömning om metoden fungerar för dig. Det är samma frågor som en läkare på en vårdcentral ställer. När du söker läkarbedömning hos oss sparar du tid för både dig och vårdpersonalen. Ett besök hos oss kostar dessutom samhället bara ungefär en fjärdedel av ett fysiskt besök på vårdcentral – en bra idé helt enkelt.

"Det här måste gå att göra mer effektivt"

Våra vårdtjänster är skapade och utvecklade av läkare. Det var vår grundare och medicinskt ansvariga läkare Matilda Lundblad som efter många år på vårdcentral såg att vissa patientgrupper hade onödigt långa stunder i väntrummet. Hon såg också kollegor med för mycket administrativt arbete som tog tid från patienterna.

— Det här måste gå att göra mer effektivt, sa Matilda.

Sagt och gjort. Sedan 2016 har vi bedrivit vård med patientens behov i fokus. Först ut var urinkollen.se och sedan har vi fyllt på med kollar som passar bäst på nätet. Vi jobbar för att du som patient ska få så effektiv vård som möjligt - utan att tumma på säkerhet och kvalitet. Vi tycker också att det är viktigt att läkare gör det som läkare är bäst på – att ge vård!

jobbar

"Vi vill skapa smartare vård för ett friskare samhälle"

— Matilda Lundblad, VD och medicinskt ansvarig läkare

Det ska vara enkelt att få rätt vård!

Kollarna.se bedriver redan den effektivaste vården i Sverige för de diagnoser vi jobbar med och vi jobbar ständigt med att bli bättre. Vi vill att våra kollar ska leverera vård som är tillgänglig och jämlik för alla. Det är viktigt att alla ska känna sig bekväma och trygga i kontakten med oss. Har du synpunkter på vårt arbete får du gärna höra av dig doktor@kollarna.se

InnovDr AB Grundat: 2016 VD: Matilda Lundblad Medicinskt ansvarig: Specialistläkare Matilda Lundblad Dataskyddsombud: Maria Gners mail: dataskyddsombud@doktor.se