Tillgänglighetsredogörelse

Uppdaterad: 2024-05-20

Kollarna.se vill erbjuda en tillgänglig vård för alla, och vi arbetar aktivt med att förbättra våra produkter ur ett användar- och tillgänglighetsperspektiv. För att uppnå detta mål inhämtar vi våra användares synpunkter och åsikter och gör regelbundna användningstester för att förbättra våra tjänster. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur våra webbplatser (kollarna.se, aknekollen.se, borreliakollen.se, herpeskollen.se, menskollen.se, pollenkollen.se, ppillerkollen.se, potens-kollen.se, urinkollen.se, ögonkollen.se) på den svenska marknaden uppfyller lagen om digital tillgänglighet. Den ger dig också information om hur du kan rapportera brister till oss så vi kan åtgärda dem.

Kontakta oss om du inte kan ta del av vårt innehåll

Om du behöver innehåll i annat tillgängligt format kan du kontakta oss via support@doktor.se, ange "digitala tjänster synpunkt" i ämnesraden. Vi ber dig att inte fylla i känsliga personuppgifter.

Kontakta oss om du hittar brister

Vi strävar alltid efter att förbättra tillgängligheten på våra webbplatser och digitala tjänster. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller tillgänglighetskraven, var vänlig kontakta oss via vår support och ange "digitala tjänster synpunkt" i ämnesraden så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan kontakta Digg om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Information ur ett tillgänglighetsperspektiv

Kollarna.se är i allt väsentligt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, utom i de fall som beskrivs nedan. Vi arbetar kontinuerligt med att stärka vår tillgänglighet och identifierade brister.

Webbplatser

Våra webbplatser är inte helt förenliga med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Tjänsterna uppdateras därför löpande för att följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Allmänna brister

  • Användaren förvarnas inte när länkar öppnas i ett nytt fönster

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

  • Vissa bilder saknar förklarande texter
  • Det kan finnas text i bild som en skärmläsare inte kan läsa
  • Det förekommer bilder med för låg upplösning för att vara fullt läsbara vid förstoring
  • Det finns delar av innehållet, både text och interaktiva objekt, som har för låg kontrast. Det kan innebära att visst innehåll är svårt att uppfatta eller ta del av för personer med nedsatt syn
  • Webbplatserna saknar egna funktioner för uppläsning av text
  • Tomma rader och stycken förekommer vilket kan skapa problem vid uppläsning eftersom de ofta läses upp som “tom” eller “blank”

Problem vid användning med nedsatt färgseende

  • Det kan finnas innehåll som är mer svårtolkat utan färg

Problem vid användning med nedsatt/utan hörsel

  • Det kan finnas filmer som saknar textremsa

Hur vi har testat webbplatserna

Vi har gjort en testningar av webbplatserna med stöd av intern och extern expertis. När vi utvecklar våra tjänster testar vi tillgänglighet som en del av processen. Vi utför kontinuerligt användningstester, vilket vi har stor nytta av för att göra våra tjänster mer tillgängliga.

Senaste datum för bedömning av följdsamhet: 2024-05-20 Redogörelsen uppdaterades senast: 2024-05-20