Få hjälp med att skjuta upp mensen - menskollen.se

Få hjälp direkt vid mensförskjutning

Våra läkare tar hand om dig direkt, du får återkoppling inom 30 minuter.

Så fungerar mensfökjutning

Att förskjuta mensen görs genom att tillföra ett läkemedel som innehåller ett gestagenbaserat hormon (gulkroppshormon), som liknar det gulkroppshormon som förekommer helt naturligt i kroppen. Mensblödningen startar normalt sätt genom att nivån av gulkroppshormon snabbt faller i slutet av menscykeln, och livmoderslemhinnan stöts av. Tabletter som används för att förskjuta mensen innehåller ett ämne som efterliknar effekten av gulkroppshormon. Så länge tabletterna tas så får alltså livmoderslemhinnan samma signaler som av det kroppsegna gulkroppshormonet – livmoderslemhinnan stöts inte av och mensen skjuts upp.

Man börjar ta tabletterna cirka 3 dagar före beräknad mens. Det är viktigt att försöka hålla ungefär samma tider för att ta tabletterna varje dag, så att koncentrationen håller sig så jämn som möjligt. Man tar tabletterna så länge som man önskar förskjuta mensen, men maximalt i 14 dagar. Menstruationsblödningen kommer 2-3 dagar efter att man slutar ta tabletterna.

Påverkas min normala menstruationscykel av att man skjuter upp mensen?

Nej, efter att man slutar ta tabletterna ska menscykeln återgå till sitt normala. När blödningen startar efter behandlingen räknar du denna som dag 1 i din menscykel. Beroende på hur många dagar din normala menscykel är kan du sedan räkna med att få mens igen efter så många dagar som det normalt brukar vara mellan dina menstruationer.

Om man får en blödning ändå under pågående behandling

Ibland händer det att en blödning startar trots att man tar tabletter, vilket kan bero på individuella skillnader och att koncentrationen av gulkroppshormonet inte är helt jämn under behandlingen. Det vanligaste om man får en blödning är att man får en så kallad stänkblödning eller genombrottsblödning. Man kan då fortsätta med tabletterna precis som ordinerat och i många fall blir det endast en mindre blödning som stannar upp. Risken för att få en stänkblödning ökar med ökad tid som man förskjuter mensen, vill man skjuta upp mensen under en längre tid är alltså risken större. Om en större blödning uppstår ska behandlingen avbrytas och man bör då söka till läkare för en undersökning

Skyddar tabletterna mot graviditet som vanliga p-piller?

Svaret är nej! Tabletter för att förskjuta mensen innehåller en så låg dos av hormon att den inte skyddar mot graviditet. Läkemedlet är också skadligt för foster. Det är därför viktigt att man använder andra säkra metoder för att skydda sig mot graviditet under behandlingen, samt att man är säker på att man inte är gravid innan behandlingen påbörjas. Om det finns en osäkerhet om graviditet kan föreligga ska man göra ett graviditetstest innan man börjar med behandlingen.

Biverkningar av tabletterna

För de allra flesta så uppstår inga biverkningar av behandlingen. Men biverkningar som räknas till vanliga är symptom som vissa annars kan känna av strax för mens. Till exempel huvudvärk, lätt illamående och bröstspänningar. Stänkblödningar räknas också till en vanlig biverkan.

Vilka risker finns det med att förskjuta mensen?

Om man är frisk i övrigt är riskerna med att förskjuta mensen generellt mycket små. Däremot är det viktigt att känna till att tabletterna som tas för att förskjuta mensen kan öka risken för blodpropp, precis som övrig hormonell behandling och p-piller. Eftersom tabletterna endast innehåller gulkroppshormon samt att behandlingstiden för en enstaka mensförskjutning är kort, är dock risken mycket liten. Personer som redan är i ökad risk för att få blodpropp ska däremot inte använda hormonella tabletter för att förskjuta mensen. Starka riskfaktorer är till exempel att man tidigare har haft en blodpropp, att man har stark ärftlighet för blodpropp, att man nyligen har opererats eller att man har högt blodtryck eller annan hjärtkärlsjukdom. Risken är också ökad om man röker eller är överviktig. Ålder över 35 år kan eventuellt också innebära en lätt ökad risk.

Är man i övrigt frisk och inte har någon riskfaktor för blodpropp bedöms risken för blodpropp vara så låg att läkemedlet kan förskrivas. Dock är det alltid viktigt att man som patient känner till att en liten risk ändock kan finnas, och själv värderar om det är en risk som man vill ta för att förskjuta mensen.

När ska man söka akut sjukvård?

Om symptom på blodpropp uppstår ska man alltid söka sjukvård akut. Symptom på blodpropp kan till exempel vara svullnad av en arm eller ben, andningssvårigheter eller bröstsmärtor. Här finns mer information om blodpropp:

https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/blodpropp-i-benet/ https://www.1177.se/sjukdomar--besvar/hjarta-och-blodkarl/blodkarl/blodpropp-i-lungan/

Vid kraftig huvudvärk, neurologiska symptom eller kraftigt vaginal blödning ska man också söka akut sjukvård.

Behöver man söka sjukvård av någon anledning under behandlingstiden eller i nära anslutning till att man har behandlats med tabletter för att förskjuta mensen ska man alltid informera läkaren om att man tar tabletter/nyligen har tagit tabletter för att förskjuta mensen.

När tabletter för att förskjuta mensen inte ska användas

För personer med något av följande ska tabletter för att förskjuta mensen inte användas:

  • Känd eller misstänkt graviditet
  • Om man har eller tidigare har haft en blodpropp, eller om man har en känd ärftlighet för blodpropp.
  • Vid nyligen genomgången operation eller om man har en planerad operation i nära tid
  • Om man tillfälligt är begränsad i sin rörelse, till exempel har gips
  • Om man har hjärtkärlsjukdom eller har haft en hjärtinfarkt eller stroke
  • Om man har svår migrän
  • Pågående eller tidigare leversjukdom, så länge inte levervärdena har återgått till det normala
  • Vid tidigare cancer i lever, bröst eller underlivet, eller vid någon form av pågående cancer.
  • Om man har vaginala blödningar utan att man har sin menstruation (tex mellanblödningar eller efter samlag).

Utöver dessa tillstånd så kan det också finnas andra sjukdomar eller användning av andra läkemedel som gör att läkaren bedömer att det inte är lämpligt med behandling för att förskjuta mensen. Det är viktigt att noggrant ange vilka tidigare sjukdomar man har och vilka andra läkemedel eller naturläkemedel som man tar regelbundet för att läkaren ska kunna göra den bedömningen. Om du är osäker eller har glömt tala om att du använder något läkemedel/naturläkemedel för läkaren bör du kontakta läkare innan behandling påbörjas.

Få hjälp direkt vid mensförskjutning

Våra läkare tar hand om dig direkt, du får återkoppling inom 30 minuter.