Bot mot Urinvägsinfektion (UVI) för kvinnor - urinkollen.se

Ungefär en tredjedel av urinvägsinfektioner hos kvinnor går över av sig självt inom en vecka. Om dina besvär inte går över eller förvärras så hjälper vi dig med receptbelagd behandling.

Få hjälp direkt vid urinvägsinfektion

Våra läkare tar hand om dig direkt, du får återkoppling inom 15 minuter.

Vanliga symtom på urinvägsinfektion (UVI) är att du känner dig kissnödig ofta och att det svider eller gör ont i underlivet när du kissar. Du kan även få en molvärk i nedre delen av magen. Urinvägsinfektion kan även ge symptom som trötthet och att du kan känna dig frusen

Urinvägsinfektion kvinna

Drygt hälften av alla kvinnor drabbas någon gång av en urinvägsinfektion. En av tio kvinnor som är äldre än 18 år får varje år behandling med antibiotika för minst en urinvägsinfektion. Infektionen är vanligast hos kvinnor runt 20 år samt hos de som är över 50 år då klimakteriet gör att slemhinnor blir tunnare och skörare.

Urinvägsinfektionen kan läka av sig själv

Besvären minskar oftast inom tre dagar och ungefär 30 procent av kvinnorna som drabbas blir fria från symtom inom en vecka utan behandling med antibiotika. Om besvären inte går över kan du behöva få hjälp av en läkare som förskriver recept för att bota urinvägsinfektionen.

Urinvägsinfektion är vanligast bland kvinnor eftersom ändtarmsöppningen sitter nära urinröret vilket ökar risken för tarmbakterier att sprida sig till urinvägarna. Urinröret är även kortare hos kvinnor jämfört med de som har traditionellt sett manlig könsanatomi. Ett längre urinrör försvårar för bakterierna att stiga hela vägen upp till urinblåsan och därav är män inte drabbade i samma utsträckning som kvinnor.

Kvinna botad från urinvägsinfektion

Varför får man urinvägsinfektion?

Urinvägsinfektion som också kallas för blåskatarr eller cystit är vanligt och oftast helt ofarligt. Det beror på att bakterier tagit sig in i urinröret och sedan stigit upp till urinblåsan. Bakterierna ger en inflammation i slemhinnan på urinblåsans insida. Det skapas en irritation som gör att det känns som att du behöver kissa oftare än vanligt. Det kan göra ont eller svida när du kissar då urinröret är inflammerat och det kan finnas synligt blod i urinen.

Bakterier som orsakar UVI

En urinvägsinfektion kan orsakas av olika bakterier. Den vanligaste bakterien som orsakar urinvägsinfektion (akut cystit) är att bakterien Escherichia coli (E koli bakterie) som finns naturligt i tarmen och kan spridas via slemmhinnor och hud. E coli vid urinvägsinfektion har ofta spridit sig från mellangården (området mellan vulva och anus) och därifrån tagit sig från urinröret upp till urinblåsan. Om du varit på sjukhus och fått hjälp med att tömma urinblåsan med kateter så ökar risken mångfalt.

Kvinna fri från urinvägsinfektion

Vet jag själv om jag har urinvägsinfektion?

Om du är kvinna och har tydliga symtom som nyss tillkommit med sveda, urinträngningar och täta vattenkastningar så är sannolikheten hög (över 90 procent) att du har urinvägsinfektion (akut cysit). Ingen undersökning av urinen behövs om du har avsaknad av genitala symtom (tex flytingar), flanksmärta (området mellan nedre revbenskanten och höftbenskammen) och är feberfri. Då kan en läkare hjälpa dig att ställa diagnos med hjälp av av ställa en rad frågor som gör att du kan få hjälp med behandling via chat.

Våra läkare gör en bedömning och hjälper dig med ett e-recept om du behöver receptbelagt läkemedel.

Urinvägsinfektion äldre kvinnor

Det är vanligt med urinvägsinfektion hos äldre. Det kan bero på att ju äldre man blir ju svårare är det att tömma urinblåsan helt. Då blir det lättare för bakterierna att få fäste i urinvägarna. Därför är det viktigt att du försöker tömma blåsan så gott som det går varje gång du kissar. Det kan också bero på att slemhinnorna blir tunnare och skörare ju äldre vi blir. Urinröret sluter inte heller tätt på samma sätt som hos unga kvinnor och då kan bakterier lättare komma in.

Behandling urinvägsinfektion

För att en läkare ska kunna välja en bra behandling för dig får du svar på specifika frågor där dina symtom startade, hur du mår i övrigt och annat som är relevant blir tydligt för läkaren. Utefter svaren som ges så får du olika typer av råd och medicin mot urinvägsinfektion.

Antibiotika mot urinvägsinfektion

För att kunna behandla en urinvägsinfektion genom att identifiera vilka symtom en kvinna har så används i första hand Furadantin (nitrofurantoin) eller Selexid/Penomax (pivmecillinam). Det går inte att svara på vilken. antibiotika som är bäst utan bägge likvärdiga förstahandspreparat med låg resistens hos E. coli. Furadantin innehåller nitrofurantoin och verkar mot olika bakterier som alla orsakar urinvägsinfektion. Selexid är en annan typ av antibiotika som verkar mot bakterier som orsakar urinvägsinfektion.

Ta hela kuren antibiotika urinvägsinfektion

Om du slutar med kuren tidigare än angivet av läkaren så kan bakterier överleva och börja föröka sig på nytt. Det kan hända även om du är symtomfri när du slutar med kuren. Då kan infektionen komma tillbaka och ge urinvägsinfektion symtom på nytt.

Hur lång tid innan antibiotika verkar urinvägsinfektion?

Det brukar ta ett tag innan alla bakterier som orsakat urinvägsinfektionen är döda. Vanligtvis känner man sig mycket bättre redan inom några dagar. Ta hela kuren trots att du kan känna dig bättre eller till och med helt bra efter några dagars behandling.

Vilka symtom kan förekomma vid urinvägsinfektion?

Symtom vid urinvägsinfektion

Typiska syntom vid urinvägsinfektion hos kvinnor.

Vanliga symtom är:

  • sveda när jag kissar
  • täta urinträgningar (en känsla av att du behöver kissa oftare)
  • du kissar ofta

Varför gör det ont när jag kissar?

Det skapas en irritation som gör att det känns som att du behöver kissa oftare än vanligt. Det kan göra ont eller svida när du kissar då urinröret är inflammerat och det kan finnas synligt blod i urinen. Det kan också kännas som att du är kissnödig hela tiden.

Blod i urinen

Ett uvi symtom kan vara att din urin luktar illa och ett annan symtom kan vara att du kissar blod. Ett annat vanligt symtom är att det gör ont när man kissar.

Njurbäckeninflammation

När bakterier som orsakar uvi sprider sig upp till njurarna och njurbäckenet benämns det njurbäckeninflammation. Du kan då få urinvägsinfektion med feber och andra symtom såsom frossa, ont i ländryggen (mer mot ena sidan), illaluktande urin och illamående.

Kan det vara något annat än urinvägsinfektion?

Urinrörskatarr, även kallat Uretrit, kan likna symtomen du har vid urinvägsinfektion. Urinrörskatarr är en inflammation i urinröret som kan ge en brännande smärta eller sveda när du kissar och ibland öven flytningar. Uretrit bero på sexuellt överförda infektioner som exemplevis klamydia men kan också vara ett restsymtom från en urinvägsinfektion som läkt ut. Kontakta gynekolog, barnmorska eller läkare på din vårdcentral om du misstänker att du har Uretrit.

Hur vet man att man har urinvägsinfektion gravid?

Hos gravida med urinvägsinfektion kan frusenhet och buksmärta i nedre delen av buken manifestera sig som vanliga symtom. Det är också vanligt med synligt blod i urinen. Om du är gravid kan du få sammandragningar som ett tecken. När man är gravid har man ofta äta trängningar även utan urinvägsinfektion så hos gravida räknas inte det som ett tydligt symtom på just urinvägsinfektion.

Hur behandlar man urinvägsinfektion gravid?

När du är gravid har du en ökad risk att urinvägsinfektionen stiger till njurarna och ger njurbäckeninflammation. Därför behöver du som gravid få behandling med antibiotika oavsett om du har feber eller inte. Du får då antibiotika om provtagning visar att du har bakterier i urinen. När du sedan är färdigbehandlad kommer du att få lämna ett urinprov igen ör att säkerställa helt att bakterierna inte finns kvar i urinen.

Kan man få missfall av urinvägsinfektion?

I vissa fall så kan urinvägsinfektion hos bärande modern orsaka missfall. Därför är det extra viktigt att söka vård vid tecken på urinvägsinfektion när du är gravid.

Kan fostret skadas av urinvägsinfektion?

Det är viktigt att behandla urinvägsinfektion (UVI) på ett bra sätt när du är gravid så att du själv och fostret inte utsätts för onödiga risker. Det antibiotikum läkaren väljer utefter provsvar ska vara lämpligt och säkert för både bärande mor och foster. Urinvägsinfektion vid graviditet kan ge njurbäcksinflammation (infektion i njurarna) vilket kan leda till att ditt barn föds för tidigt och även med för låg vikt. Du kan även drabbas av havandeskapsförgiftning (för högt blodtryck under graviditeten) av en urinvägsinfektion vilket kan leda till att barnet ibland föds för tidigt och med för låg vikt. Om du tidigt får behandling så kommer ditt barn inte att skadas av att du haft urinvägsinfektion.

Vanliga frågor om svar urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion hos kvinnor går ofta gå över av sig själv inom loppet av en vecka. För att lindra besvären är det bra att dricka mycket så att urinvägarna spolas igenom med mycket vätska. Om du har ont i magen under en urinvägsinfektion kan smärtan lindras med en värmedyna på magen eller med receptfria smärtlindrande tabletter. På apoteket finns flertal receptfria produkter som uppges vara bra i förebyggande eller behandlande syfte mot urinvägsinfektioner. Ofta innehåller produkterna tranbär. Ofta finns det inte vetenskapligt stöd för att tranbär kan hjälpa patienter att bli bota urinvägsinfektion.

Våra läkare gör en bedömning av dina besvär och kan ge dig diagnos och råd. Vi hjälper dig med passande läkemedel för dina besvär.

Få hjälp direkt vid urinvägsinfektion

Våra läkare tar hand om dig direkt, du får återkoppling inom 15 minuter.